บริษัท เอ็ม อินสตรูเมนท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็ม อินสตรูเมนท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด"

บริษัท เอ็ม อินสตรูเมนท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็ม อินสตรูเมนท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็ม อินสตรูเมนท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับออกแบบติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็ม อินสตรูเมนท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด


651/36 หมู่บ้านศรีวนา หมู่ที่ 2 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็ม อินสตรูเมนท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

651/36 หมู่บ้านศรีวนา หมู่ที่ 2 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็ม อินสตรูเมนท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็ม อินสตรูเมนท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ได้แก่ 0905558000475
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็ม อินสตรูเมนท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็ม อินสตรูเมนท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*