บริษัท แม็ค มอร์แกน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แม็ค มอร์แกน จำกัด"

บริษัท แม็ค มอร์แกน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แม็ค มอร์แกน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แม็ค มอร์แกน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับทำโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร ออกแบบผลิตภัณฑ์และเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาด และรับออกแบบ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แม็ค มอร์แกน จำกัด


37 หมู่ที่ 5 ถนนกรีนพาร์ค ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แม็ค มอร์แกน จำกัด ตั้งอยู่ที่

37 หมู่ที่ 5 ถนนกรีนพาร์ค ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท แม็ค มอร์แกน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แม็ค มอร์แกน จำกัด

ได้แก่ 0905558000483
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แม็ค มอร์แกน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แม็ค มอร์แกน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*