บริษัท ทีพีบี ไฟร์เวิร์ค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีพีบี ไฟร์เวิร์ค จำกัด"

บริษัท ทีพีบี ไฟร์เวิร์ค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีพีบี ไฟร์เวิร์ค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีพีบี ไฟร์เวิร์ค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้าและจำหน่ายดอกไม้ไฟ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีพีบี ไฟร์เวิร์ค จำกัด


10 ซอย2 ถนนคลองเรียน 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีพีบี ไฟร์เวิร์ค จำกัด ตั้งอยู่ที่

10 ซอย2 ถนนคลองเรียน 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท ทีพีบี ไฟร์เวิร์ค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีพีบี ไฟร์เวิร์ค จำกัด

ได้แก่ 0905558000556
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีพีบี ไฟร์เวิร์ค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีพีบี ไฟร์เวิร์ค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*