บริษัท คิส หวันแดง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คิส หวันแดง จำกัด"

บริษัท คิส หวันแดง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คิส หวันแดง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คิส หวันแดง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการร้านจำหน่านอาหารและเครื่องดื่ม ภัตตาคาร บาร์และไนท์คลับ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คิส หวันแดง จำกัด


26 ซอย9 ถนนราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คิส หวันแดง จำกัด ตั้งอยู่ที่

26 ซอย9 ถนนราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท คิส หวันแดง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คิส หวันแดง จำกัด

ได้แก่ 0905558000602
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คิส หวันแดง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คิส หวันแดง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*