บริษัท ฟูลฟิล คาร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟูลฟิล คาร์ จำกัด"

บริษัท ฟูลฟิล คาร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟูลฟิล คาร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟูลฟิล คาร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาช่วงซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟูลฟิล คาร์ จำกัด


906 หมู่ที่ 5 ถนนสนามบิน-บ้านกลาง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟูลฟิล คาร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

906 หมู่ที่ 5 ถนนสนามบิน-บ้านกลาง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท ฟูลฟิล คาร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟูลฟิล คาร์ จำกัด

ได้แก่ 0905558000629
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟูลฟิล คาร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟูลฟิล คาร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*