บริษัท พารากอล เซอร์เวย์เยอร์ 2015 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พารากอล เซอร์เวย์เยอร์ 2015 จำกัด"

บริษัท พารากอล เซอร์เวย์เยอร์ 2015 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พารากอล เซอร์เวย์เยอร์ 2015 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พารากอล เซอร์เวย์เยอร์ 2015 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับตรวจสอบคุณภาพสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พารากอล เซอร์เวย์เยอร์ 2015 จำกัด


10 ซอย1 (ดีแลนด์นิเวศน์) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พารากอล เซอร์เวย์เยอร์ 2015 จำกัด ตั้งอยู่ที่

10 ซอย1 (ดีแลนด์นิเวศน์) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท พารากอล เซอร์เวย์เยอร์ 2015 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พารากอล เซอร์เวย์เยอร์ 2015 จำกัด

ได้แก่ 0905558000637
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พารากอล เซอร์เวย์เยอร์ 2015 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พารากอล เซอร์เวย์เยอร์ 2015 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*