บริษัท อี เอ เค มีเดีย กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อี เอ เค มีเดีย กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท อี เอ เค มีเดีย กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 17/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อี เอ เค มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 17/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อี เอ เค มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และจอLED

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อี เอ เค มีเดีย กรุ๊ป จำกัด


17/25 ซอยไทรบุรี 27 ถนนไทรบุรี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อี เอ เค มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

17/25 ซอยไทรบุรี 27 ถนนไทรบุรี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

แผนที่บริษัท บริษัท อี เอ เค มีเดีย กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อี เอ เค มีเดีย กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0905558000688
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อี เอ เค มีเดีย กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อี เอ เค มีเดีย กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*