บริษัท ดี ดี เพอร์เฟค กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดี ดี เพอร์เฟค กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ดี ดี เพอร์เฟค กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/11/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดี ดี เพอร์เฟค กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/11/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดี ดี เพอร์เฟค กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดี ดี เพอร์เฟค กรุ๊ป จำกัด


170/7 ถนนนครนอก ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดี ดี เพอร์เฟค กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

170/7 ถนนนครนอก ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

แผนที่บริษัท บริษัท ดี ดี เพอร์เฟค กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดี ดี เพอร์เฟค กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0905558004896
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดี ดี เพอร์เฟค กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดี ดี เพอร์เฟค กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*