บริษัท พี เอ็น เอ เรสสิเดนซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี เอ็น เอ เรสสิเดนซ์ จำกัด"

บริษัท พี เอ็น เอ เรสสิเดนซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี เอ็น เอ เรสสิเดนซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,900,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี เอ็น เอ เรสสิเดนซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้เช้าห้องพัก ที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี เอ็น เอ เรสสิเดนซ์ จำกัด


24/6 ถนนราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี เอ็น เอ เรสสิเดนซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

24/6 ถนนราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท พี เอ็น เอ เรสสิเดนซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี เอ็น เอ เรสสิเดนซ์ จำกัด

ได้แก่ 0905559000011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี เอ็น เอ เรสสิเดนซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี เอ็น เอ เรสสิเดนซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*