บริษัท ซีเอส แคทเทอริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีเอส แคทเทอริ่ง จำกัด"

บริษัท ซีเอส แคทเทอริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีเอส แคทเทอริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีเอส แคทเทอริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีเอส แคทเทอริ่ง จำกัด


254/17 หมู่ที่ 2 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีเอส แคทเทอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

254/17 หมู่ที่ 2 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100

แผนที่บริษัท บริษัท ซีเอส แคทเทอริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีเอส แคทเทอริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0905559000029
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีเอส แคทเทอริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีเอส แคทเทอริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*