บริษัท กอบุญเฮิร์บ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กอบุญเฮิร์บ จำกัด"

บริษัท กอบุญเฮิร์บ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กอบุญเฮิร์บ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กอบุญเฮิร์บ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์ และทางการแพทย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กอบุญเฮิร์บ จำกัด


360/3 ถนนศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กอบุญเฮิร์บ จำกัด ตั้งอยู่ที่

360/3 ถนนศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท กอบุญเฮิร์บ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กอบุญเฮิร์บ จำกัด

ได้แก่ 0905559000037
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กอบุญเฮิร์บ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กอบุญเฮิร์บ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*