บริษัท ที.เอ็ม. คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที.เอ็ม. คอร์ปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท ที.เอ็ม. คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที.เอ็ม. คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที.เอ็ม. คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่งและปลีก เคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที.เอ็ม. คอร์ปอเรชั่น จำกัด


655/10 หมู่ที่ 2 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที.เอ็ม. คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

655/10 หมู่ที่ 2 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100

แผนที่บริษัท บริษัท ที.เอ็ม. คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที.เอ็ม. คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0905559000045
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที.เอ็ม. คอร์ปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที.เอ็ม. คอร์ปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*