บริษัท อี.เอ.เจ เอ็นจิเนียร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อี.เอ.เจ เอ็นจิเนียร์ จำกัด"

บริษัท อี.เอ.เจ เอ็นจิเนียร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อี.เอ.เจ เอ็นจิเนียร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อี.เอ.เจ เอ็นจิเนียร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การพิมพ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อี.เอ.เจ เอ็นจิเนียร์ จำกัด


201 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อี.เอ.เจ เอ็นจิเนียร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

201 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท อี.เอ.เจ เอ็นจิเนียร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อี.เอ.เจ เอ็นจิเนียร์ จำกัด

ได้แก่ 0905559000061
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อี.เอ.เจ เอ็นจิเนียร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อี.เอ.เจ เอ็นจิเนียร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*