บริษัท กรทอง 2015 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กรทอง 2015 จำกัด"

บริษัท กรทอง 2015 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กรทอง 2015 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กรทอง 2015 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กรทอง 2015 จำกัด


3/5 หมู่ที่ 4 ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กรทอง 2015 จำกัด ตั้งอยู่ที่

3/5 หมู่ที่ 4 ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190

แผนที่บริษัท บริษัท กรทอง 2015 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กรทอง 2015 จำกัด

ได้แก่ 0905559000088
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กรทอง 2015 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กรทอง 2015 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*