บริษัท สยามคลาสสิค เวลล์เนส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยามคลาสสิค เวลล์เนส จำกัด"

บริษัท สยามคลาสสิค เวลล์เนส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยามคลาสสิค เวลล์เนส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยามคลาสสิค เวลล์เนส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าปลีกค้าส่งอาหารเสริม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยามคลาสสิค เวลล์เนส จำกัด


150 หมู่ที่ 12 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยามคลาสสิค เวลล์เนส จำกัด ตั้งอยู่ที่

150 หมู่ที่ 12 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท สยามคลาสสิค เวลล์เนส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยามคลาสสิค เวลล์เนส จำกัด

ได้แก่ 0905559000096
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยามคลาสสิค เวลล์เนส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยามคลาสสิค เวลล์เนส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*