บริษัท ร่มเกล้า เอ็มซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ร่มเกล้า เอ็มซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด"

บริษัท ร่มเกล้า เอ็มซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ร่มเกล้า เอ็มซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ร่มเกล้า เอ็มซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรับจ้างบริการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด รับบริหารการบ้านจัดสรร คอนโด อพาร์ทเม้นท์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ร่มเกล้า เอ็มซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด


64 หมู่ที่ 3 ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ร่มเกล้า เอ็มซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

64 หมู่ที่ 3 ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140

แผนที่บริษัท บริษัท ร่มเกล้า เอ็มซี แมนเนจเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ร่มเกล้า เอ็มซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0905559000100
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ร่มเกล้า เอ็มซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ร่มเกล้า เอ็มซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*