บริษัท เพิ่มพูน พร็อพเพอร์ตี้ 2016 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพิ่มพูน พร็อพเพอร์ตี้ 2016 จำกัด"

บริษัท เพิ่มพูน พร็อพเพอร์ตี้ 2016 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพิ่มพูน พร็อพเพอร์ตี้ 2016 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพิ่มพูน พร็อพเพอร์ตี้ 2016 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อพักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพิ่มพูน พร็อพเพอร์ตี้ 2016 จำกัด


1199 หมู่ที่ 3 ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพิ่มพูน พร็อพเพอร์ตี้ 2016 จำกัด ตั้งอยู่ที่

1199 หมู่ที่ 3 ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท เพิ่มพูน พร็อพเพอร์ตี้ 2016 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพิ่มพูน พร็อพเพอร์ตี้ 2016 จำกัด

ได้แก่ 0905559000118
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพิ่มพูน พร็อพเพอร์ตี้ 2016 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพิ่มพูน พร็อพเพอร์ตี้ 2016 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*