บริษัท ดับเบิ้ลยู.เอส.กรุ๊ป อินเตอร์เทรด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดับเบิ้ลยู.เอส.กรุ๊ป อินเตอร์เทรด จำกัด"

บริษัท ดับเบิ้ลยู.เอส.กรุ๊ป อินเตอร์เทรด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดับเบิ้ลยู.เอส.กรุ๊ป อินเตอร์เทรด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดับเบิ้ลยู.เอส.กรุ๊ป อินเตอร์เทรด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคทุกชนิดทั้งปลีกและส่ง ทั้งภายในและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดับเบิ้ลยู.เอส.กรุ๊ป อินเตอร์เทรด จำกัด


313/1 ซอยสุมาลี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดับเบิ้ลยู.เอส.กรุ๊ป อินเตอร์เทรด จำกัด ตั้งอยู่ที่

313/1 ซอยสุมาลี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท ดับเบิ้ลยู.เอส.กรุ๊ป อินเตอร์เทรด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดับเบิ้ลยู.เอส.กรุ๊ป อินเตอร์เทรด จำกัด

ได้แก่ 0905559000142
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดับเบิ้ลยู.เอส.กรุ๊ป อินเตอร์เทรด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดับเบิ้ลยู.เอส.กรุ๊ป อินเตอร์เทรด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*