บริษัท ที่ปรึกษาดีพลัสซายน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที่ปรึกษาดีพลัสซายน์ จำกัด"

บริษัท ที่ปรึกษาดีพลัสซายน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที่ปรึกษาดีพลัสซายน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที่ปรึกษาดีพลัสซายน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการทางด้านสถาปัตยกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที่ปรึกษาดีพลัสซายน์ จำกัด


37 ถนนร่วมพัฒนา ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที่ปรึกษาดีพลัสซายน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

37 ถนนร่วมพัฒนา ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท ที่ปรึกษาดีพลัสซายน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที่ปรึกษาดีพลัสซายน์ จำกัด

ได้แก่ 0905559000151
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที่ปรึกษาดีพลัสซายน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที่ปรึกษาดีพลัสซายน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*