บริษัท สแกนไรท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สแกนไรท์ (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท สแกนไรท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สแกนไรท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สแกนไรท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อขายปรับปรุงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สแกนไรท์ (ไทยแลนด์) จำกัด


47/56 ซอย 25 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สแกนไรท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

47/56 ซอย 25 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท สแกนไรท์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สแกนไรท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0905559000169
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สแกนไรท์ (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สแกนไรท์ (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*