บริษัท ซีอีเซเว่นพลัส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีอีเซเว่นพลัส จำกัด"

บริษัท ซีอีเซเว่นพลัส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีอีเซเว่นพลัส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 20,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีอีเซเว่นพลัส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงงานผลิตปุ๋ยเคมี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีอีเซเว่นพลัส จำกัด


34/6 ถนนเทียนจ่ออุทิศ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีอีเซเว่นพลัส จำกัด ตั้งอยู่ที่

34/6 ถนนเทียนจ่ออุทิศ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท ซีอีเซเว่นพลัส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีอีเซเว่นพลัส จำกัด

ได้แก่ 0905559000177
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีอีเซเว่นพลัส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีอีเซเว่นพลัส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*