บริษัท วันโฟร์เน็กซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วันโฟร์เน็กซ์ จำกัด"

บริษัท วันโฟร์เน็กซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วันโฟร์เน็กซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วันโฟร์เน็กซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจัดฝึกอบรมทั่วไป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วันโฟร์เน็กซ์ จำกัด


233 ถนนศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วันโฟร์เน็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

233 ถนนศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท วันโฟร์เน็กซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วันโฟร์เน็กซ์ จำกัด

ได้แก่ 0905559000185
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วันโฟร์เน็กซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วันโฟร์เน็กซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*