บริษัท เบ ยิ้ง เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เบ ยิ้ง เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท เบ ยิ้ง เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เบ ยิ้ง เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เบ ยิ้ง เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการร้านขายปลีกส่งดอกไม้ ต้นไม้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เบ ยิ้ง เทรดดิ้ง จำกัด


8 ซอย21 ถนนรอบเมือง ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เบ ยิ้ง เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

8 ซอย21 ถนนรอบเมือง ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240

แผนที่บริษัท บริษัท เบ ยิ้ง เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เบ ยิ้ง เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0905559000193
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เบ ยิ้ง เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เบ ยิ้ง เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*