บริษัท พีเอที อิควิปเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีเอที อิควิปเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท พีเอที อิควิปเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีเอที อิควิปเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีเอที อิควิปเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีเอที อิควิปเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


52 หมู่ที่ 1 ซอยหมู่บ้านเนินเขา ซอย 8 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีเอที อิควิปเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

52 หมู่ที่ 1 ซอยหมู่บ้านเนินเขา ซอย 8 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท พีเอที อิควิปเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีเอที อิควิปเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0905559000207
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีเอที อิควิปเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีเอที อิควิปเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*