บริษัท ซากิช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซากิช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท ซากิช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซากิช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 6,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซากิช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซากิช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


10 ซอยเอกนันท์ 1 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซากิช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

10 ซอยเอกนันท์ 1 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท ซากิช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซากิช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0905559000231
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซากิช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซากิช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*