บริษัท เล็ทเทอร์ พี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เล็ทเทอร์ พี จำกัด"

บริษัท เล็ทเทอร์ พี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เล็ทเทอร์ พี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เล็ทเทอร์ พี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เล็ทเทอร์ พี จำกัด


68 หมู่ที่ 2 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เล็ทเทอร์ พี จำกัด ตั้งอยู่ที่

68 หมู่ที่ 2 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180

แผนที่บริษัท บริษัท เล็ทเทอร์ พี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เล็ทเทอร์ พี จำกัด

ได้แก่ 0905559000240
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เล็ทเทอร์ พี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เล็ทเทอร์ พี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*