บริษัท พีเอเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีเอเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท พีเอเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีเอเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีเอเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟ อะไหล่เครื่องจักร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีเอเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด


342/12 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคลองระบายน้ำ ร.1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีเอเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

342/12 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคลองระบายน้ำ ร.1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท พีเอเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีเอเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0905559000258
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีเอเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีเอเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*