บริษัท วิษณุ แมชชีนนิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วิษณุ แมชชีนนิ่ง จำกัด"

บริษัท วิษณุ  แมชชีนนิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วิษณุ แมชชีนนิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วิษณุ แมชชีนนิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า ซื้อ ขาย เครื่องจักร และอุปกรณ์เครื่องจักร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วิษณุ แมชชีนนิ่ง จำกัด


175/8 หมู่ที่ 5 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วิษณุ แมชชีนนิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

175/8 หมู่ที่ 5 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

แผนที่บริษัท บริษัท วิษณุ แมชชีนนิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วิษณุ แมชชีนนิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0905559000266
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วิษณุ แมชชีนนิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วิษณุ แมชชีนนิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*