บริษัท หาดใหญ่ ต้าเซิ่น ดิจิตอล เทค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท หาดใหญ่ ต้าเซิ่น ดิจิตอล เทค จำกัด"

บริษัท หาดใหญ่ ต้าเซิ่น ดิจิตอล เทค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท หาดใหญ่ ต้าเซิ่น ดิจิตอล เทค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท หาดใหญ่ ต้าเซิ่น ดิจิตอล เทค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ไวนิลทุกชนิด อุปกรณ์งานสื่อสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์ติดตั้ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท หาดใหญ่ ต้าเซิ่น ดิจิตอล เทค จำกัด


193,195 ถนนทุ่งเสา 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท หาดใหญ่ ต้าเซิ่น ดิจิตอล เทค จำกัด ตั้งอยู่ที่

193,195 ถนนทุ่งเสา 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท หาดใหญ่ ต้าเซิ่น ดิจิตอล เทค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท หาดใหญ่ ต้าเซิ่น ดิจิตอล เทค จำกัด

ได้แก่ 0905559000274
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท หาดใหญ่ ต้าเซิ่น ดิจิตอล เทค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท หาดใหญ่ ต้าเซิ่น ดิจิตอล เทค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*