บริษัท คิววัน เดคคอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คิววัน เดคคอร์ จำกัด"

บริษัท คิววัน เดคคอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คิววัน เดคคอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คิววัน เดคคอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าวัสดุ ผ้าม่าน รางม่าน พรมปูพื้น วอลล์เปเปอร์ คิ้วไม้สำเร็จรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คิววัน เดคคอร์ จำกัด


590 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คิววัน เดคคอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

590 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท คิววัน เดคคอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คิววัน เดคคอร์ จำกัด

ได้แก่ 0905559000282
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คิววัน เดคคอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คิววัน เดคคอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*