บริษัท สมาร์ทแพลน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สมาร์ทแพลน จำกัด"

บริษัท สมาร์ทแพลน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สมาร์ทแพลน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สมาร์ทแพลน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรม รับจัดการธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารงานขายและการขยายตลาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สมาร์ทแพลน จำกัด


8/6 ซอยบุญราช ถนนสามชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สมาร์ทแพลน จำกัด ตั้งอยู่ที่

8/6 ซอยบุญราช ถนนสามชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท สมาร์ทแพลน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สมาร์ทแพลน จำกัด

ได้แก่ 0905559000304
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สมาร์ทแพลน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สมาร์ทแพลน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*