บริษัท ธิงค์ ฟอร์เวิร์ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธิงค์ ฟอร์เวิร์ด จำกัด"

บริษัท ธิงค์ ฟอร์เวิร์ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธิงค์ ฟอร์เวิร์ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธิงค์ ฟอร์เวิร์ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่น ๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธิงค์ ฟอร์เวิร์ด จำกัด


75/293 หมู่ที่ 7 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธิงค์ ฟอร์เวิร์ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

75/293 หมู่ที่ 7 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

แผนที่บริษัท บริษัท ธิงค์ ฟอร์เวิร์ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธิงค์ ฟอร์เวิร์ด จำกัด

ได้แก่ 0905559000312
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธิงค์ ฟอร์เวิร์ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธิงค์ ฟอร์เวิร์ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*