บริษัท มังกรเพชร เน็ตเวิร์ค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มังกรเพชร เน็ตเวิร์ค จำกัด"

บริษัท มังกรเพชร เน็ตเวิร์ค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มังกรเพชร เน็ตเวิร์ค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มังกรเพชร เน็ตเวิร์ค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า สินค้าเครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มังกรเพชร เน็ตเวิร์ค จำกัด


41 หมู่ที่ 1 ซอยหมู่บ้านคุรุสภา ซอย 2 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มังกรเพชร เน็ตเวิร์ค จำกัด ตั้งอยู่ที่

41 หมู่ที่ 1 ซอยหมู่บ้านคุรุสภา ซอย 2 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท มังกรเพชร เน็ตเวิร์ค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มังกรเพชร เน็ตเวิร์ค จำกัด

ได้แก่ 0905559000321
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มังกรเพชร เน็ตเวิร์ค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มังกรเพชร เน็ตเวิร์ค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*