บริษัท วาย ที แอล อิมปอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วาย ที แอล อิมปอร์ต จำกัด"

บริษัท วาย ที แอล อิมปอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วาย ที แอล อิมปอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วาย ที แอล อิมปอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้าเพื่อขายวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์โลหะ ตะปูและอื่น ๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วาย ที แอล อิมปอร์ต จำกัด


371,373 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วาย ที แอล อิมปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

371,373 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท วาย ที แอล อิมปอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วาย ที แอล อิมปอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0905559000347
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วาย ที แอล อิมปอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วาย ที แอล อิมปอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*