บริษัท เอ็น.เอ.เจ.900 ซุปเปอร์ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็น.เอ.เจ.900 ซุปเปอร์ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท เอ็น.เอ.เจ.900 ซุปเปอร์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็น.เอ.เจ.900 ซุปเปอร์ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็น.เอ.เจ.900 ซุปเปอร์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าอาหารสัตว์สำเร็จรูป อาหารผสมเสร็จ และอาหารเสริมสำหรับสัตว์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็น.เอ.เจ.900 ซุปเปอร์ ซัพพลาย จำกัด


4/20 ถนนราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็น.เอ.เจ.900 ซุปเปอร์ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

4/20 ถนนราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็น.เอ.เจ.900 ซุปเปอร์ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็น.เอ.เจ.900 ซุปเปอร์ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0905559000355
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็น.เอ.เจ.900 ซุปเปอร์ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็น.เอ.เจ.900 ซุปเปอร์ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*