บริษัท อัฟฟา โลจีสติกส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อัฟฟา โลจีสติกส์ จำกัด"

บริษัท อัฟฟา โลจีสติกส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อัฟฟา โลจีสติกส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อัฟฟา โลจีสติกส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางถนน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อัฟฟา โลจีสติกส์ จำกัด


269/1 หมู่ที่ 7 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อัฟฟา โลจีสติกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

269/1 หมู่ที่ 7 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท อัฟฟา โลจีสติกส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อัฟฟา โลจีสติกส์ จำกัด

ได้แก่ 0905559000363
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อัฟฟา โลจีสติกส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อัฟฟา โลจีสติกส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*