บริษัท เอฟ แอนด์ เอส ไบค์ สตูดิโอ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอฟ แอนด์ เอส ไบค์ สตูดิโอ จำกัด"

บริษัท เอฟ แอนด์ เอส ไบค์ สตูดิโอ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอฟ แอนด์ เอส ไบค์ สตูดิโอ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอฟ แอนด์ เอส ไบค์ สตูดิโอ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายส่ง ขายปลีกรถจักรยานซ่อมแซม บำรุงรักษารถจักรยานรวมทั้งอะไหล่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอฟ แอนด์ เอส ไบค์ สตูดิโอ จำกัด


41/151 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอฟ แอนด์ เอส ไบค์ สตูดิโอ จำกัด ตั้งอยู่ที่

41/151 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท เอฟ แอนด์ เอส ไบค์ สตูดิโอ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอฟ แอนด์ เอส ไบค์ สตูดิโอ จำกัด

ได้แก่ 0905559000371
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอฟ แอนด์ เอส ไบค์ สตูดิโอ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอฟ แอนด์ เอส ไบค์ สตูดิโอ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*