บริษัท แองเจิล ทิกเก็ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แองเจิล ทิกเก็ต จำกัด"

บริษัท แองเจิล ทิกเก็ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แองเจิล ทิกเก็ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แองเจิล ทิกเก็ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการถ่ายเอกสาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แองเจิล ทิกเก็ต จำกัด


581 ถนนไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แองเจิล ทิกเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

581 ถนนไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

แผนที่บริษัท บริษัท แองเจิล ทิกเก็ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แองเจิล ทิกเก็ต จำกัด

ได้แก่ 0905559000398
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แองเจิล ทิกเก็ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แองเจิล ทิกเก็ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*