บริษัท เดอะ ซลีพ แอนด์ โค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ ซลีพ แอนด์ โค จำกัด"

บริษัท เดอะ ซลีพ แอนด์ โค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ ซลีพ แอนด์ โค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ ซลีพ แอนด์ โค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
โรงแรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ ซลีพ แอนด์ โค จำกัด


111/7 หมู่บ้านไทย-จังโหลน หมู่ที่ 7 ถนนกาญจนวนิช ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ ซลีพ แอนด์ โค จำกัด ตั้งอยู่ที่

111/7 หมู่บ้านไทย-จังโหลน หมู่ที่ 7 ถนนกาญจนวนิช ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90120

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ ซลีพ แอนด์ โค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ ซลีพ แอนด์ โค จำกัด

ได้แก่ 0905559000401
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ ซลีพ แอนด์ โค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ ซลีพ แอนด์ โค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*