บริษัท โอเวอร์แลป เมดิเทค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โอเวอร์แลป เมดิเทค จำกัด"

บริษัท โอเวอร์แลป เมดิเทค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โอเวอร์แลป เมดิเทค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โอเวอร์แลป เมดิเทค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โอเวอร์แลป เมดิเทค จำกัด


66/1 หมู่ที่ 4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โอเวอร์แลป เมดิเทค จำกัด ตั้งอยู่ที่

66/1 หมู่ที่ 4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท โอเวอร์แลป เมดิเทค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โอเวอร์แลป เมดิเทค จำกัด

ได้แก่ 0905559000410
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โอเวอร์แลป เมดิเทค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โอเวอร์แลป เมดิเทค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*