บริษัท เก้าราชา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เก้าราชา จำกัด"

บริษัท เก้าราชา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เก้าราชา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เก้าราชา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เก้าราชา จำกัด


33 ถนนบ้านทุ่งรี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เก้าราชา จำกัด ตั้งอยู่ที่

33 ถนนบ้านทุ่งรี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท เก้าราชา จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เก้าราชา จำกัด

ได้แก่ 0905559000428
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เก้าราชา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เก้าราชา จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*