บริษัท คิว.ซี.ไฮเทค เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คิว.ซี.ไฮเทค เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท คิว.ซี.ไฮเทค เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คิว.ซี.ไฮเทค เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คิว.ซี.ไฮเทค เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ซ่อม ตรวจเช็ค เครื่องยนต์ และรถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คิว.ซี.ไฮเทค เซอร์วิส จำกัด


176 ถนนกาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คิว.ซี.ไฮเทค เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

176 ถนนกาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท คิว.ซี.ไฮเทค เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คิว.ซี.ไฮเทค เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0905559000436
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คิว.ซี.ไฮเทค เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คิว.ซี.ไฮเทค เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*