บริษัท มารีน ลิฟท์ติ้ง คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มารีน ลิฟท์ติ้ง คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท มารีน ลิฟท์ติ้ง คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มารีน ลิฟท์ติ้ง คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มารีน ลิฟท์ติ้ง คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายลวดสลิง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มารีน ลิฟท์ติ้ง คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด


92/135 หมู่บ้านเดอะเทอร่าวิลล์ หมู่ที่ 1 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มารีน ลิฟท์ติ้ง คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

92/135 หมู่บ้านเดอะเทอร่าวิลล์ หมู่ที่ 1 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100

แผนที่บริษัท บริษัท มารีน ลิฟท์ติ้ง คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มารีน ลิฟท์ติ้ง คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0905559000452
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มารีน ลิฟท์ติ้ง คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มารีน ลิฟท์ติ้ง คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*