บริษัท แอ๊นท์ม่า (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอ๊นท์ม่า (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท แอ๊นท์ม่า (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอ๊นท์ม่า (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอ๊นท์ม่า (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้าและจำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์รถจักรยานยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอ๊นท์ม่า (ไทยแลนด์) จำกัด


41/28 ถนนศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอ๊นท์ม่า (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

41/28 ถนนศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท แอ๊นท์ม่า (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอ๊นท์ม่า (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0905559000461
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอ๊นท์ม่า (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอ๊นท์ม่า (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*