บริษัท เบทเทอร์ ไลฟ์ แอนด์ เฮลท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เบทเทอร์ ไลฟ์ แอนด์ เฮลท์ จำกัด"

บริษัท เบทเทอร์ ไลฟ์ แอนด์ เฮลท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เบทเทอร์ ไลฟ์ แอนด์ เฮลท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เบทเทอร์ ไลฟ์ แอนด์ เฮลท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรักษาบรรเทาอาการปวด และเพิ่มสมรรถภาพทางสุขภาพ กายภาพบำบัด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เบทเทอร์ ไลฟ์ แอนด์ เฮลท์ จำกัด


1564/2 ซอยทินกร ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เบทเทอร์ ไลฟ์ แอนด์ เฮลท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1564/2 ซอยทินกร ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท เบทเทอร์ ไลฟ์ แอนด์ เฮลท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เบทเทอร์ ไลฟ์ แอนด์ เฮลท์ จำกัด

ได้แก่ 0905559000479
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เบทเทอร์ ไลฟ์ แอนด์ เฮลท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เบทเทอร์ ไลฟ์ แอนด์ เฮลท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*