บริษัท แท่นทองล่ำซำ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แท่นทองล่ำซำ จำกัด"

บริษัท แท่นทองล่ำซำ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แท่นทองล่ำซำ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แท่นทองล่ำซำ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายอาหารสำเร็จรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แท่นทองล่ำซำ จำกัด


17 ถนนจันทร์นิเวศน์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แท่นทองล่ำซำ จำกัด ตั้งอยู่ที่

17 ถนนจันทร์นิเวศน์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท แท่นทองล่ำซำ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แท่นทองล่ำซำ จำกัด

ได้แก่ 0905559000487
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แท่นทองล่ำซำ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แท่นทองล่ำซำ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*