บริษัท กานตาซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กานตาซัพพลาย จำกัด"

บริษัท กานตาซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กานตาซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กานตาซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กานตาซัพพลาย จำกัด


26 ถนนสาครมงคล 2 ซอย 23 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กานตาซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

26 ถนนสาครมงคล 2 ซอย 23 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท กานตาซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กานตาซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0905559000495
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กานตาซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กานตาซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*