บริษัท จัสเซย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จัสเซย์ จำกัด"

บริษัท จัสเซย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จัสเซย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จัสเซย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับสร้างข่ายสายโทรศัพท์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จัสเซย์ จำกัด


101 ซอย20 (รัตนอุทิศ) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จัสเซย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

101 ซอย20 (รัตนอุทิศ) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท จัสเซย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จัสเซย์ จำกัด

ได้แก่ 0905559000509
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จัสเซย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จัสเซย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*