บริษัท ลี่ลี่ ฟิชเชอรี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลี่ลี่ ฟิชเชอรี่ จำกัด"

บริษัท ลี่ลี่ ฟิชเชอรี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลี่ลี่ ฟิชเชอรี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลี่ลี่ ฟิชเชอรี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตปลาและผลิตภัณฑ์จากปลาสด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลี่ลี่ ฟิชเชอรี่ จำกัด


14 หมู่บ้านนิพัทธ์แลนด์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลี่ลี่ ฟิชเชอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

14 หมู่บ้านนิพัทธ์แลนด์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท ลี่ลี่ ฟิชเชอรี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลี่ลี่ ฟิชเชอรี่ จำกัด

ได้แก่ 0905559000517
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลี่ลี่ ฟิชเชอรี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลี่ลี่ ฟิชเชอรี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*