บริษัท สะเดาน้ำแข็งหลอด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สะเดาน้ำแข็งหลอด จำกัด"

บริษัท สะเดาน้ำแข็งหลอด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สะเดาน้ำแข็งหลอด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สะเดาน้ำแข็งหลอด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
โรงงานผลิตน้ำแข็งหลอด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สะเดาน้ำแข็งหลอด จำกัด


96/10 ถนนปาดังเบซาร์ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สะเดาน้ำแข็งหลอด จำกัด ตั้งอยู่ที่

96/10 ถนนปาดังเบซาร์ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120

แผนที่บริษัท บริษัท สะเดาน้ำแข็งหลอด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สะเดาน้ำแข็งหลอด จำกัด

ได้แก่ 0905559000525
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สะเดาน้ำแข็งหลอด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สะเดาน้ำแข็งหลอด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*